فرشاد گوهری

وبمستر و نویسنده در وبسایت همیار آی‌تی، دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک و کارشناس دیجیتال مارکتینگ...