فرشاد گوهری

وبمستر و نویسنده در وبسایت همیار آی‌تی، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ بازیاتو و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک.