دایرکتوری آی‌تی

دایرکتوری آی‌تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter V.
Virus
برنامه‌ای کوچک که باعث ایجاد اختلال نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری در کارکرد عادی سیستم میشود