Search
Close this search box.

آرشیو مقالات یاسمن نجفی‌زاده

Picture of یاسمن نجفی‌زاده

یاسمن نجفی‌زاده

بازاریابی درون‌گرا چیست؟

بازاریابی درون‌گرا (Inbound Marketing) چیست؟

بازاریابی درون‌گرا به استفاده از محتواهای جذاب و مفید برای جلب مشتریان و افزایش نمایشگرها و ارتباطات مثبت توسط مشتریان اشاره دارد. در این رویکرد، تولید محتوا و ارتباط بر اساس ارزش برای مشتریان مهمتر از تبلیغات فراگیر است.