سیما طهماسبی وفا

دانشجوی ارشد IT گرایش شبکه در همدان هستم. در کنار شبکه به طراحی وب و برنامه نویسی PHP هم علاقه دارم.