Search
Close this search box.

آرشیو مقالات شبنم فروزنده

Picture of شبنم فروزنده

شبنم فروزنده

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هستم. مترجم و مدرس زبان انگلیسی، همینطور سابقه چندساله در ترجمه، تولید محتوا و ویراستاری دارم.
Guerilla-Marketing-Hamyarit

بازاریابی چریکی (پارتیزانی) چیست؟

بازاریابی چریکی استراتژی بازاریابی است که به شدت به حمایت از یک گروه خاص از مشتریان متمرکز است و تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط عاطفی، آنها را به شرکت یا برند وفادار کند.