سعید حسنی

متخصص تولید محتوا، دیجیتال مارکتینگ و عاشق حضور در فضای آنلاین، نویسنده در وبسایت همیار آی‌تی.