محمد خباز

مهندس اویونیک هواپیما (الکترونیک پرواز) هستم، عاشق آی‌تی و فناوری‌های به روز و پیشرفته و نویسنده در همیار آی‌تی