مهدی بروجنی

مهدی بروجنی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر (گرایش آی‌تی) دانشگاه شیخ‌بهایی اصفهان، متخصص شبکه‌های کامپیوتری و سردبیر بخش امنیت و شبکه در همیار آی‌تی.