دایرکتوری آی تی

دایرکتوری آی تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There are currently 11 names in this directory beginning with the letter R.
Rack
در شبکه‌های T.P بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضای زیاد توسط کابل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Record
به معنای ثبت، نشان دهنده مجموعه‌ای از اطلاعات قرار گرفته در سیستم
Refresh
به معنای به رورسانی صفحه و دریافت اطلاعات تاز‌ه‌تر میباشد.
Reload
به معنای به رورسانی صفحه و دریافت اطلاعات تاز‌ه‌تر میباشد.
Remote
دسترسی و کنترل اطلاعات از راه دور
Request
درخواست، مثلا هنگامی که شما یک آدرس را در مرورگر اینترنتی خود وارد میکنید و منتظر میمانید تا صفحه وب به شما نمایش داده شود یک درخواست به سرور ارسال کرده اید
Resolution
Resolution یک تعداد از اجزای گسسته است که تصاویر چاپی یا الکترونیکی از این اجزاء گسسته تشکیل شده اند.
Restore
بازگردانی نسخه پشتیبان
RFI
RFI به معنی Remote File Inclusion به معنی الحاق خارجی فایل می باشد و به نفوذگر اجازه می دهد که فایل مخرب خود را از یک سرور Remote بر روی سرور قربانی اجرا کند.
Ring
توپولوژی حلقوی که رایانه‌ها بصورت یک دایره به هم وصلند، در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم متصلند.
Router
یک Router دستگاهی است که ترافیک شبکه‌ای را رد و بدل می‌کند. در واقع یک واسطه‌ است برای تبادل اطلاعات.