دایرکتوری آی تی

دایرکتوری آی تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter O.
Offline
دستگاهی که به شبکه متصل نیست.
Online
دستگاهی که به شبکه متصل است.
Open Source
به نرم افزار متن باز و رایگان اطلاق میشود
OS
او اس یا Operating System به معنای سیستم عامل میباشد و در واقع برنامه‌ای است که بین سخت افزار و کاربر ارتباط ایجاد میکند
OSI
استاندارد OSI یا Open Systems Interconnection برای برقراری ارتباط دو رایانه، وظایف را به هفت قسمت تقسیم کرده و به ۷ لایه OSI معروف شده‌اند که به ترتیب ( فیزیکی - پیوند داده‌ها - شبکه - انتقال - جلسه - نمایش - کاربردی ) می‌باشند.