دایرکتوری آی تی

دایرکتوری آی تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter J.
Java
یک زبان برنامه نویسی که توسط شرکت سان مایکروسیستم توسعه داده شده است، خیلی از برنامه‌هایی که به صورت روزمره استفاده میکنیم توسط این زبان نوشنه شده اند.
jpeg
jpeg یا jpg یک فرمت برای ذخیره‌سازی تصویر که مخفف Joint Photographic Experts Group است، میباشد.