دایرکتوری آی تی

دایرکتوری آی تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter E.
E-mail
پست الکترونیکی
email
پست الکترونیک
Embed
یک آبجکت (تصویر، نمودار، سند و …) که در داخل فایل دیگری (فایل مقصد) قرار گرفته در اصطلاح Embed نامیده میشود.
Ergonomics
این اصطلاح که در فارسی با نام ارگونومی شناخته می شود، .مجموعه قوانینی علمی است که در رابطه نحوه ارتباط درست انسانها با محیط کاریشان گردآوری شده است. این قوانین طوری تنظیم شده است که حداقل آزار و صدمات را یک محیط کاری روی انسان وارد کند، ماشین ها و دستگاه ها با ارگونومی ضعیف می توانند آسیب های جبران ناپذیری را به انسان ها وارد کنند.
Ethernet
وقتی که کامپیوتر شما از طریق کابل یا سیم به دستگاهی متصل است، درواقع شما به پورت Ethernet وصل هستید.