دایرکتوری آی تی

دایرکتوری آی تی
All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ا ج ر گ
There are currently 15 names in this directory beginning with the letter B.
B.W
(B W یا Band Width ) به پهنای باند یا محدوده‌ای که در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حرکت می‌کنند Bandwidth گفته میشود .
Backup
یک کپی از اطلاعات (نسخه پشتیبان)
Base I/O Port
آدرس پایه ورودی و خروجی
Base Memory
آدرس پایه حافظه
Binary
هر چیزی که کامپیوتر میتواند آن را بخواند و بروی آن پردازش انجام دهد به زبان باینری است شامل نوشته‌ها، تصاویر، فیلم‌ها، اسناد، برنامه‌ها و … در حقیقت زبان باینری (دودویی) زبان رایانه هاست.
BIOS
بایوس یا Basic Input Output System مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پایه ورودی و خروجی
Bit
کوچکترین واحد اطلاعاتی در کامپیوتر که امکان پردازش آن وجود دارد بیت نامیده میشود.
Boot Manger
Boot Manger به مدیریت کامپیوترهای چند سیستم عامله می پردازد، در حقیقت boot manager یک قطعه نرم افزاری کوچک و سودمند است. این برنامه قبل از کامپیوتر سیستم عامل‌های اولیه و ثانویه را بارگذاری جزئی کرده و به شما اجازه می‌دهد تا یکی از سیستم عامل ها را برای بارگذاری کامل انتخاب کنید .
Boot ROM
قطعه‌ای برای بالا آوردن شبکه هایی که در آن هیچگونه دیسکی برای بالا آوردن نیست ( شبکه‌های Disk less )
Botnet
Botnet یک مجموعه از کامپیوترها یا دستگاه هایی مانند گوشی های هوشمند هستند که به اینترنت متصل شده و توسط یک نرم افزار جداگانه و خاص برای اهداف خرابکارانه کنترل می شوند.
Bps
سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.
Browser
بروزر یا مرورگر به هر چیزی که امکان مرور اطلاعات را داشته باشد گفته میشود، برنامه ای که فایل ها را میخواند مرورگر فایل نامیده میشود و برنامه ای که صفحات اینترنتی را برای ما به نمایش در میاورد مرورگر اینترنت نامیده مشود.
Bug
ضعف های امنیتی نرم افزارهای سیستم از جمله سیستم عامل، برنامه های کاربردی و ... را گویند که می توان از آن ها بر ضد سیستم قربانی بهره جست.
BUS
توپولوژی خطی که در آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می‌شوند، در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند.
Byte
هر ۸ بیت یک بایت را تشکیل میدهد، هر حرف، عدد یا کارکتر برابر با یک بایت است.