سوال تست شما ره یک ؟

DWQA Questionsسوال تست شما ره یک ؟
asked 1 سال ago

سلام
سوال تست‌؟؟؟

#include <iostream>

در ضمن شما می‌توانید با پیوستن به کانال تلگرام همیار آی‌تی تمام آموزش‌های سایت را به صورت رایگان در تلگرام خود دریافت کرده و دانش خود را در زمینه‌ی آی‌تی و کامپیوتر افزایش دهید!

3 Answers
Best Answer
answered 1 سال ago

۲۲۲۲۲

در ضمن شما می‌توانید با پیوستن به کانال تلگرام همیار آی‌تی تمام آموزش‌های سایت را به صورت رایگان در تلگرام خود دریافت کرده و دانش خود را در زمینه‌ی آی‌تی و کامپیوتر افزایش دهید!

answered 1 سال ago

Fda

در ضمن شما می‌توانید با پیوستن به کانال تلگرام همیار آی‌تی تمام آموزش‌های سایت را به صورت رایگان در تلگرام خود دریافت کرده و دانش خود را در زمینه‌ی آی‌تی و کامپیوتر افزایش دهید!

فرشاد عضو سایت answered 1 سال ago

۱۲۳۳۲۱

در ضمن شما می‌توانید با پیوستن به کانال تلگرام همیار آی‌تی تمام آموزش‌های سایت را به صورت رایگان در تلگرام خود دریافت کرده و دانش خود را در زمینه‌ی آی‌تی و کامپیوتر افزایش دهید!

بازنشر مقالات و آموزش‌های سایت با ذکر منبع و درج لینک باعث خرسندی ماست.